Czym jest pożyczka hipoteczna? cz.1

Pożyczka hipoteczna, to pożyczka przyznawana pod zastaw nieruchomości. Aby osoba mogła dostać taką pożyczkę, musi ukazać Bankowi, do którego się po nią udała dokument, potwierdzający o prawie własności do danej nieruchomości. W momencie gdy Pożyczkobiorca zalega ze spłatą długu dla Banku, Bank ma prawo do odebrania zastawionej nieruchomości jej właścicielowi. Każdy z Banków ma swoją, indywidualną ofertę, często są one przygotowywane specjalnie na potrzeby swojego klienta. Zazwyczaj suma, którą można pobrać z Banku, to 80% całej wartości nieruchomości, jednak istnieją banki, które swoim klientom oferują pożyczki hipoteczne na 100% wartości nieruchomości dawanej pod zastaw. Takie pożyczki są wyjątkowo opłacalne ze względu na korzystne, niskie oprocentowanie oraz stosunkowo długi czas na spłatę zaciągniętej pożyczki. Większość Banków, mając na celu dobro klienta, przystosowuje się do możliwości finansowych swoich dłużników i pozwala na regulację wysokości rat czy też terminów spłacania części długu.

  1. Alior

Oferta Alior banku na pożyczkę hipoteczną jest wyjątkowo korzystna dla młodych par, które postanowiły kupić własne mieszkanie. Dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych” mogą otrzymać dofinansowanie, pomagające spłacić zaciągniętą pożyczkę. Kolejną zaletą, jest szybka decyzja Banku o przyznaniu takiej pożyczki. Już na następny dzień, zainteresowany otrzymuje od Banku informację czy wniosek został przyznany. Wyjątkowo korzystnym aspektem pożyczki hipotecznej w Alior Banku, jest możliwość zawieszenia spłaty długu do 6 miesięcy w roku. Bank oferuje spłacanie pożyczki w ratach stałych, lub malejących, przy czym Wnioskodawca musi swoją decyzję podjąć podczas składania wniosku o przyznanie pożyczki. Starając się o pożyczkę hipoteczną w Alior banku, Wnioskodawca nie musi posiadać praw własności do nieruchomości, którą chce dać pod zastaw, jednak musi mieć zgodę prawnego właściciela, jak i dokumenty potwierdzające jego prawo do danego mienia. Minimalna kwota pożyczki w Alior banku wynosi 25 000 złotych, a kwota maksymalna zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości hipoteki.

  1. Bank BGŻ

Pożyczka hipoteczna, zaciągnięta w Banku BGŻ może zostać wykorzystana przez Wnioskodawcę w dowolny sposób, a hipoteką, będącą zabezpieczeniem pożyczki może być nie tylko dom czy mieszkanie, lecz również grunty rolne czy działki budowlane. Oprocentowanie pożyczki w Banku BGŻ zależne jest od sumy stopy referencyjnej i marży banku, zazwyczaj wynosi ono około 7- 8%. Wysokość pożyczki zależy od wartości zastawianej nieruchomości oraz zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Minimalna stawka wynosi 50 000 złotych, natomiast maksymalna 500 000 złotych. Czas na spłatę długu może wynosić od 12 miesięcy do 15 lat, w zależności od możliwości Wnioskodawcy. Bank oferuję zwrot pożyczki w ratach równych lub malejących. Wyjątkową korzyścią oferty pożyczki hipotecznej Banku BGŻ, jest możliwość podania pod zastaw nieruchomości, należącej do osoby trzeciej. W takim wypadku należy pamiętać o zebraniu dokumentów, potwierdzających zgodę danej osoby, na zastawienie swojej nieruchomości oraz dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości.

  1. Aviva

Aviva jest firmą ubezpieczeniową, która dla swoich Klientów przygotowuje coraz to nowsze i bardziej rozwinięte możliwości na ubezpieczenie domu, samochodu, czy majątku. Każda z ofert jest wyjątkowa i indywidualnie przygotowana na potrzeby Klienta. Aby ubezpieczyć się w Avivie, wystarczy wypełnić wniosek kontaktowy na stronie Ubezpieczalni, a doradca w szybkim czasie odezwie się do Klienta i umówi na spotkanie, w odpowiadającym Klientowi miejscu i czasie. Doradcy zdają sobie sprawę z indywidualnych potrzeb każdego Klienta, dlatego starają się go dokładnie poznać, zapoznać się z jego możliwościami finansowymi i na tej podstawie tworzą odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy. Aviva daje swoim Klientom możliwość zmiany warunków ubezpieczeń, czasu spłaty składek ubezpieczeniowych oraz ich wysokości. W każdym momencie, trwania umowy, Klient otrzymuje możliwość zmian w umowie, dodania lub odjęcia jakieś części całego pakietu. Doradca jest do usług swego Klienta o każdej porze dnia, za wszelką cenę stara się rozwiązać każdy powstały problem i w razie potrzeby zmodyfikować umowę podpisaną z Klientem.

  1. Bank BPH

Oferta pożyczki hipotecznej Banku BPH skierowana jest do firm i przedsiębiorstw, które potrzebują funduszy na sfinansowanie dowolnych potrzeb związanych z działalnością swojej firmy. Aby otrzymać taką pożyczkę, działalność musi być prowadzona nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesięcy i posiadać zamknięty jeden pełny okres obrachunkowy Korzyściami wynikającymi z oferty Banku BHP jest długi czas spłaty pożyczki, wysoka kwota, którą Wnioskodawca może uzyskać(aż 1 000 000 złotych), w zależności od wartości nieruchomości i zdolności kredytowej danej działalności gospodarczej. Kolejnymi korzyściami wyboru pożyczki hipotecznej w Banku BPH jest brak konieczności dokumentowania wydanych środków oraz tworzenia biznesplanu, dokumentującego potrzeby firmy, na które przekazane będą wypłacane przez bank pieniądze. Dodatkowo, Bank BPH daje swoim Klientom możliwość złożenia wniosku w formie internetowej, telefonicznej, bądź poprzez wideo konferencję.

  1. Bank Pekao

Bank Pekao oferuje swoim klientom pożyczkę hipoteczną na bardzo korzystnych warunkach. Osoby zainteresowane tą ofertą, mogą otrzymać kredyt na nawet 95% wartości nieruchomości, którą chcą dać pod zastaw. Prowizja i oprocentowanie Banku Pekao jest konkurencyjna i należy do jednych z niższych, które można znaleźć wśród ofert polskich banków. Decyzję o przyznaniu kredytu Wnioskodawca otrzymuje już po 5 dniach od złożenia wniosku. Dodatkowo, swój wniosek może złożyć w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Dużym plusem pożyczki hipotecznej w Banku pekao są „wakacje kredytowe”. Jest to możliwość zastopowania spłaty kredytu nawet do 12 miesięcy. Dłużnik może wykorzystać ją dwa razy w ciągu całego okresu kredytowania, który w zależności od potrzeb klienta może trwać od roku do 30 lat. Kolejną zaletą pożyczki pobranej w Banku Pekao, jest możliwość otrzymywania wypłat nie tylko w walucie polskiej, ale również w dolarach amerykańskich i euro. Oferta tego Banku objęta jest programem „Mieszkanie dla Młodych”. Ten program wspomaga młode pary starające się o własne mieszkanie.

  1. Bank Zachodni WBK

Pożyczka hipoteczna zaciągnięta w Banku Zachodnim WBK, może zostać przeznaczona na dowolny cel (z wyjątkiem rozpoczynania działalności gospodarczej), a jej warunki (przede wszystkim marża i oprocentowanie) będą dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych klienta. Zazwyczaj oprocentowanie to tylko 6,30%. Kwota, którą Bank jest w stanie wypłacić może wynosić do 60% wartości nieruchomości przeznaczonej pod zastaw pożyczki, stanowiącej zabezpieczenie. Aby otrzymać pożyczkę hipoteczną w Banku Zachodnim WBK należy złożyć wniosek i okazać zestaw dokumentów uprawniających do wzięcia kredytu, czyli między innymi: zdolność kredytową, informację o zatrudnieniu oraz dokument potwierdzający o własności nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu. Klient ma możliwość spłaty pożyczki w korzystnych dla siebie i indywidualnie ustalonych ratach przez okres trwający do 20 lat. Pożyczka hipoteczna w Banku Zachodnim WBK jest wypłacana w polskiej walucie. Bank jest przychylny dla swoich klientów i oferuje możliwość spłaty kredytu w formie stałej lub malejącej.

  1. BNP Paribas Bank

BNP Paribas Bank oferuje korzystną pożyczkę hipoteczną, która może być wykorzystana na dowolny cel, jak na przykład zakup mieszkania, samochodu, czy spłacenia długu lub zakupu potrzebnych artykułów, jednak nie mogą być to zakupy w jakikolwiek sposób związane z działalnością gospodarczą. Bank daje możliwość zaciągnięcia kredytu na kwotę nie mniejszą niż 60 000 złotych. Stawka maksymalna pożyczki, zależna jest od całkowitej wartości nieruchomości oraz zdolności majątkowej pożyczkobiorcy. Nie może ona jednak przekraczać 500 000 złotych. BNP Paribas, dbając o swoich klientów i mając na uwadze ich wygodę w spłacaniu zaciągniętej pożyczki, ustalił okres spłaty na czas do 20 lat. Pożyczka może być spłacana w ratach równych lub malejących. Oprocentowanie zależy od stopy bazowej WIBOR 3M i marży Banku, przy czym marża ta zostaje wynegocjowana przez Klienta podczas procesu uzyskiwania pożyczki i jest niezmienna przez cały okres jej spłaty. Oprocentowanie zazwyczaj wynosi około 6- 7%. Pożyczka Banku Paribas, wypłacana jest w polskiej walucie.

Author: admin